Dzisiaj jest: 30 Marca 2017    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir

Wzory druków Program Rodzina 500 Plus


Informacja Wojewody Lubelskiego


I N F O R M A C J A   D L A    R O D Z I C Ó W

 

Z dniem 01 stycznia 2016 roku wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku wyniesie 185,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć 00/100) miesięcznie.

Opłata za wyżywienie wyniesie 4,90 zł (słownie: cztery zł 90/100) dziennie.


Postawa prawna:

1) Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 czerwca 2011roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, dodatkowej opłaty za godziny wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” w Białej Podlaskiej.

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2015r. Poz. 1385).


Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość dokonania odpłatności za pobyt dziecka oraz za wyżywienie na konto żłobka, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o należnej kwocie w Administracji placówki.

W przelewie należy umieścić dane osobowe dziecka (imię nazwisko) i miesiąc za jaki dokonana jest odpłatność w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, na nr konta: 45 1500 1331 1213 3004 1423 0000


Kochanej Marysi !!

Wskoczył Kotek na ławeczkę,

zdmuchną na torcie jedną świeczkę,

i zamiauczał pięknie miał.

Teraz pobiegł bez miauczenia

żeby złożyć Ci życzenia!

Życzą Panie i Dzieci z Grupy ,,Perełki" !!!

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK

w miesiącu listopadzie będzie zbierana

w dniu 10.11.2016r (czwartek)

w dniu 21.11.2016r (poniedziałek)

w godzinach: od 7 30 do 16 30

Polecane strony

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości